<brak>
ARRACHION #ODZIEŻ_JUDO

Sporty walki to nie metoda na wyładowanie drzemiącej w naszym wnętrzu agresji, lecz świetny trening ogólnorozwojowy kształtujący wszystkie elementy motoryki człowieka. Jednak ze względu na utarte przekonania, dyscypliny te nadal nie są postrzegane jako trening odpowiedni dla dzieci. Projektując odzież dla klubu Arrachion naszym celem było zwrócenie uwagi na subtelność małych zawodników z jednoczesnym zachowaniem drzemiącego pod powłoką niewinności zadziornego charakteru.

-732