Polityka prywatności

1. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.solveit.pl są przetwarzane przez Solveit Piotr Wiktorowicz z siedzibą w Olsztynie przy ul.Hozjusza 1, NIP 569-173-97-61, REGON 280258193, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO). Dane osobowe, które Państwo nam powierzają, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są:1. w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i w celu odpowiedzi na składane przez Państwa zapytania ofertowe/brief. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz może uniemożliwić kontakt. Zapytanie ofertowe/brief bądź wysłanie maila z zapytaniem “Zadaj pytanie” dotyczące usług oferowanych przez SOLVEIT, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail, imię i nazwisko, opcjonalnie numer telefonu). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z Państwem oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas usług do Państwa potrzeb i zainteresowań.

 

2. Zasady bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych

SOLVEIT Piotr Wiktorowicz zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, rzetelnie i przejrzyście,
 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe,
 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą; prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, bezpiecznie przechowywane,
 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest bardzo wysokim priorytetem SOLVEIT. Nasza polityka bezpieczeństwa obejmuje ochronę pracowników, danych, infrastruktury IT, wewnętrznych i zewnętrznych sieci, a także budynku i urządzeń technicznych. Specjalną uwagę przykłada się do informacji, a w szczególności do danych osobowych. Nasze działania w zakresie bezpieczeństwa mają na celu zminimalizowanie ryzyka i zagrożeń w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami, regulacjami oraz wymogami umownymi. Dążymy do wdrażania środków bezpieczeństwa danych osobowych, by uniemożliwić naruszanie bezpieczeństwa danych np. ujawnienie danych osobowych osobom nieuprawnionym wewnętrznie i zewnętrznie, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

3. Informacje techniczne

Pliki cookie. Podczas korzystania przez Państwa ze strony internetowej www.solveit.pl na Państwa urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej tzw. pliki cookie. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie witryny zgodnie z preferencjami naszych Klientów oraz analizę naszych usług. Pliki cookie nie zapisują danych identyfikujących Państwa, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Państwa urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył. Jakie pliki cookie wykorzystujemy?

 • Pliki niezbędne do działania strony internetowej – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie witryny. Bez ich zapisania na Państwa urządzeniu korzystanie ze strony może być utrudnione.
 • Pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze strony internetowej.
 • Pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+), z których Państwo korzystają, ze stroną.

Jak można nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki? Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. Użytkownik, który nie chce, aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób:

 1. W przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję “Narzędzia/Opcje internetowe” a następnie w sekcji “Prywatność” zaznaczyć “Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookies.
 2. W przeglądarce Mozilla Firefox należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie pozycję “Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji “Prywatność”.
 3. W przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję “Narzędzia” a następnie z pozycji “Preferencje” wybrać “Zaawansowane” a potem “Ciasteczka”.
 4. W przeglądarce Google Chrome należy: z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję “Opcje” a następnie “Dla zaawansowanych” oraz “Ustawienia plików cookie”.

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez Użytkowników przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu “Narzędzia” lub “Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Pozostałe informacje techniczne

Państwa dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy danych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.

 

4. Podstawa prawna przetwarzania

 • Dobrowolna, świadoma zgoda.

 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Mogą Państwo w każdym czasie:

 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych,
 • Uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 • Żądać od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Żądać eksportu swoich danych oraz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. SOLVEIT będzie przechowywał dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla wypełnienia celu przetwarzania lub do momentu, w którym osoba fizyczna zażąda ich usunięcia lub cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

SOLVEIT może udostępniać dane osobowe firmom trzecim świadczącym usługi dla SOLVEIT w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Ci usługodawcy będą tylko wykorzystywać dane osobowe w celu w jakim zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla SOLVEIT. Udostępnienie danych osobowych organom administracji publicznej może nastąpić tylko w przypadku wymaganym przez prawo.

 

7. Zmiany niniejszej polityki

SOLVEIT zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie SOLVEIT lub na żądanie w każdym czasie. Zalecamy sprawdzanie polityki prywatności co jakiś czas, aby być na bieżąco ze zmianami w aktualnej wersji polityki.

 

8. Informacja kontaktowa

W sprawach dotyczących polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych można skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem: bok@solveit.pl.