O realizacji

rebranding Planeta Formy tło

Planeta Formy

Dla naszego klienta Planety Formy przeprowadziliśmy kompleksowy rebranding marki. Zmiany miały na celu nie tylko nową wartość estetyczną, ale również rozwinięcie wizerunku poprzez jego unowocześnienie. Ujednoliciliśmy również materiały reklamowe tak, aby zwiększyć ich rozpoznawalność w oczach klientów. Podstawowymi założeniami obok unowocześnienia był minimalizm przy jednoczesnym zadbaniu pozytywny odbiór marki, podkreślenie przejrzystości oferty oraz pozytywnej atmosfery. Z czego wynikło zastosowanie jasnej kolorystyki oraz fotografii z dominacją barw ciepłych. Znacznemu przekształceniu uległo logo. Forma została uproszczona poprzez przeniesienie sygnetu w obręb typografii. Zastosowaliśmy krój pisma o znacznie większej grubości, co pozytywnie wpłynęło na widoczność w reklamie outdoorowej oraz czytelność przy zastosowaniu w druku o niewielkim rozmiarze. Font ten przygotowany specjalnie na potrzeby logotypu posiada dynamiczną formę podkreśloną ostrymi kątami w literach ,,M” i ,,Y”.

Prezentacja realizacji

rebranding Planeta Formy