O realizacji

system dedykowany Olsztyński Klaster Energii tło

Olsztyński Klaster Energii

Olsztyński Klaster Energii jest ściśle związany z rozwiązaniami dążącymi między innymi do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, pobudzania innowacyjności i poprawy stanu środowiska naturalnego. Jest to firma, która obrała wiele strategii i celów. Dlatego elementem logo jest sygnet symbolizujący zaangażowanie w działania ekologiczne. Nawiązanie do połączonych puzzli odzwierciedla strukturę klastra, na którą składają się różne podmioty. Do tego również odnosi się wykorzystanie różnych odcieni zieleni.

Prezentacja realizacji

system dedykowany Olsztyński Klaster Energii