Spoty reklamowe i wizerunkowe

spoty reklamowe i wizerunkowe tło

spoty reklamowe i wizerunkowe

Reklamy dzielą się na te przekazujące informacje oraz wywołujące emocje. To właśnie emocje warunkują to, czy dany obraz zostanie przez nas zapamiętany. Zazwyczaj kilka pierwszych sekund decyduje o tym, czy uda się skupić uwagę widza na filmie. Odpowiednie nacechowanie krótkometrażowego video pozwoli wciągnąć widza w historię, którą chcemy przedstawić. Odpowiednia technika oraz przemyślany scenariusz to tylko część sukcesu. Należy pamiętać, aby koncepcja spotu była spójna z identyfikacją wizualną.