Must have każdej firmy – kultura doceniania tło

Must have każdej firmy – kultura doceniania

Praca zawodowa gra bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas. Pozwala nam zaspokajać jedne z podstawowych potrzeb psychicznych, jakimi są m.in. potrzeba samorealizacji, szacunku czy uznania. I właśnie o wielkiej roli uznania chcemy opowiedzieć Wam w tym artykule.

Jeśli sądzisz, że Twój pracownik przychodzi do pracy tylko dla pieniędzy i nie musisz mu oferować nic poza należnym wynagrodzeniem, to jesteś w dużym błędzie, a Twoja firma może wpaść w kłopoty.

Dla 90% Polaków brak doceniania ze strony szefostwa jest silnym argumentem na rzecz zmiany miejsca zatrudnienia. To zwiększa ryzyko rotacji w zespole, która jest wyzwaniem dla wielu firm i może być szczególnie trudna w 2024 roku.

Ludzie to największy zasób firmy, dlatego warto wdrażać strategie doceniania i kulturę feedbacku.

rozmowa między pracownikami

Korzyści z doceniania

Jeśli pracownik jest ambitny, będzie oczekiwał konstruktywnej formy docenienia. Nie wystarczy mu miły komentarz. Co więcej, będzie potrzebować regularnych informacji zwrotnych, które będą dotyczyć stricte jego pracy oraz jej mocnych stron, a także tego, co może poprawić. Niedowiarkom i osobom sceptycznie nastawionym do tej koncepcji, przedstawiamy, jakie wymierne korzyści wynikają z wyrażania uznania:

 • zwiększenie produktywności pracownika,
 • wzrost lojalność, dzięki czemu firma zatrzymuje osoby najbardziej utalentowane,
 • poprawienie relacji w zespole,
 • polepszenie komunikacji,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy.

Bardzo cenne są pochwały na forum, jak również wprowadzanie kultury doceniania między pracownikami. Dzięki temu zespół buduje wspólnotowość, umacnia współpracę, a także rozwija atmosferę wsparcia.

pracodawca docenia pracownika

Jak my to robimy?

Jesteście ciekawi, w jaki sposób Solveit kultywuje docenianie? Nasz CEO zarządza w sposób zgodny z modelem PERMA, opracowanym przez Martina Seligmana. PERMA określa 5 fundamentów budujących dobrostan psychiczny pracownika. Skrót pochodzi od nazw elementów wpływających na poziom odczuwania satysfakcji z pracy.

 1. Positive emotions

Odczuwanie pozytywnych emocji, takich jak radość, nadzieja, ciekawość i komfort, nie tylko zwiększa zadowolenie. Oprócz tego wzmaga kreatywność, a także oczywiście tworzy dobrą atmosferę w pracy.

zadowolona kobieta w pracy

 1. Engagement

Wykazywanie zaangażowania podczas realizacji zadań, do których ma się odpowiednie kompetencje, samo w sobie potrafi motywować do działania. To podnosi satysfakcję oraz dobrostan.

,,Skąd bierzesz motywację?” to częste pytanie zadawane podczas spotkań z osobami bardzo aktywnymi zawodowo, osiągającymi sukcesy. Prostą odpowiedzią na to pytanie jest właśnie zaangażowanie. Spójrzmy na to z innej strony – czy spotkaliście kiedyś osobę wysoko zmotywowaną do działania, ale nie wykazującą zaangażowania wobec tego, co robi?

 1. Relationships

Jedną z podstaw budowania dobrostanu u pracowników są nawiązywane, dobre relacje. Stąd biorą się też pozytywne emocje. Bezpieczna przestrzeń, otwarta na różnorodność i swobodę wyrażania myśli wspiera zespół. Dzięki temu pozbywamy się w firmie niepotrzebnego stresu, który zabija kreatywność.

pracownicy przybijają piątkę

 1. Meaning

Trudno jest odczuwać satysfakcję ze zrealizowanych zadań, jeśli nie widzi się wartości i znaczenia w ich wykonywaniu. Dlatego tak ważne jest poczucie sensu, powiązane ze świadomością, że jest się istotną częścią całości. Pracownik potrzebuje widzieć i czuć, że wykonywane przez niego działania mają znaczenie.

 1. Accomplishment/achivement

Ostatnim z filarów dobrostanu są osiągnięcia. Realizacja wcześniej założonych celów prowadzi do odczuwania satysfakcji, budowania poczucia pewności siebie oraz swoich umiejętności. Jest to także sposób na dalszy rozwój.

docenienie na forum

Od teorii do praktyki

Co powinien robić pracodawca lub lider zespołu, aby wspierać well-being pracownika?

 • wskazywać cele,
 • pozwalać na autonomię,
 • wprowadzać różnorodność zadań,
 • delegować obowiązki,
 • zmniejszać poziom hierarchii w zespole,
 • ograniczać indywidualną rywalizację,
 • zwiększać elastyczność,
 • traktować pracowników indywidualnie.

Te elementy będą wpływać na poczucie sensu i satysfakcji.

Dzięki tym czynnikom, zwiększa poczucie sensu pracy i wpływa pozytywnie na realizację założeń PERMA. Zdecydowanie możemy polecić ten model, ponieważ dzięki niemu każda osoba pracująca w Solveit czuje się dobrze w naszym zespole.

Dla 90% Polaków brak doceniania ze strony szefostwa jest silnym argumentem na rzecz zmiany miejsca zatrudnienia. To zwiększa ryzyko rotacji w zespole, która jest wyzwaniem dla wielu firm, i może być szczególnie trudna w 2024 roku. Ludzie to największy zasób firmy, dlatego warto wdrażać strategie doceniania i kulturę feedbacku.

Komentarze (0)

zostaw komentarz

przesuń, aby odblokować

odblokowano