Poprawność językowa – to się opłaca tło

Poprawność językowa – to się opłaca

Nie warto zastanawiać się nad tym, czy poprawność językowa jest ważna w biznesie. Bo to oczywiste, że tak jest! Właściciele firm i pracownicy powinni raczej skupić swoją uwagę na tym, w jaki sposób o nią zadbać.

Ustawa o języku polskim

Język polski stanowi podstawowy element naszej narodowej tożsamości i jest dobrem narodowym. Dlatego dbałość o prawidłowe jego używanie w przestrzeni publicznej jest tak ważne. Ochrona języka, o której mowa w ustawie z 1999 roku polega m.in. na:

  • dbaniu o poprawność językową,
  • doskonaleniu sprawności językowej,
  • przeciwdziałaniu wulgaryzacji,
  • szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze.

kobieta występująca publicznie

Język polski w biznesie

Warto, aby przedsiębiorcy wiedzieli, czym jest ustawa o języku polskim i do czego obliguje firmy polskie i zagraniczne.

Na producentach spoczywa obowiązek używania języka polskiego w nazewnictwie towarów i usług, ofert, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań, jak również ostrzeżeń i informacji dla konsumentów. Dotyczy to również reklam.

Jeśli w obrocie na terenie naszego kraju pojawiają się obcojęzyczne opisy towarów i usług, muszą zostać sporządzone w polskiej wersji.

Kontrahenci podpisują umowy

Wyjątek od reguły

Jest od tego jeden wyjątek.

Opisu po polsku nie wymagają informacje o produkcie, ani instrukcje obsługi, pod warunkiem, że są wyrażone w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Ale jeśli tej grafice towarzyszy opis, to konieczne jest jego tłumaczenie.

Poza tym, co może nam się wydawać oczywiste, na terenie naszego kraju jesteśmy zobowiązani sporządzać wszelkie umowy i dokumenty w języku polskim. Jeśli umowa jest sporządzana w języku obcym, konieczne jest sporządzenie jej wersji polskiej.

Czego nie obejmuje ochrona prawna języka polskiego w życiu publicznym?

Między innymi: nazw własnych, obcojęzycznej prasy, programów komputerowych (z wyjątkiem opisów i instrukcji), twórczości naukowej i artystycznej, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług.

koszyk zakupowy

Konsekwencje

Ustawa o języku polskim oprócz wskazania nakazów, wyjaśnia także konsekwencje niezastosowania się do jej zapisów. Karą za stosowanie wyłącznie obcojęzycznego nazewnictwa, podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega sporządzanie dokumentów i umów wyłącznie w języku obcym.

Bez takich prawnych ustaleń na naszym rynku powiłaby się masa produktów, które nie mają polskich, ani nawet angielskich opisów. To prawda, że w takiej sytuacji poratowałaby nas sztuczna inteligencja i przetłumaczyłaby nam treść etykiety produktu.

Jednak, konsumenci nie powinni być do tego zmuszani na terenie swojego kraju. Poza tym, jeden z najważniejszych trendów konsumenckich to dostosowanie do klienta. Włączyć w to można dobrej jakości tłumaczenie informacji o produkcje.

kobieta na zakupach

Język a biznes

Nie wszyscy właściciele firm posługują się staranną polszczyzną. To dla nich spora strata, bo wysokie kompetencje językowe przekładają się na wymierne korzyści. Oto kilka przykładów tego, co poprawność językowa może przynieść biznesowi.

1. Pozytywny wpływ na wizerunek

Jeśli zależy Wam na kreowaniu wizerunku profesjonalisty i silnej marce osobistej, polecamy zwracać uwagę na ortografię i poprawne struktury gramatyczne, a także kulturę języka. Dzięki temu zostaniecie docenieni przez środowiska wysoko wykształcone, a także przez media. Ponadto, wyróżnicie się na tle konkurencji, która nie troszczy się o język. W efekcie, zwiększycie wiarygodność wśród klientów i partnerów biznesowych.

mężczyzna występuje publicznie

2. Skuteczna komunikacja

Posługiwanie się poprawną polszczyzną z dbałością o kulturę wypowiedzi sprawi, że będziecie lepiej rozumiani przez rozmówcę. Zwiększanie świadomości językowej i poszerzanie słownictwa pozwoli na precyzyjne wyrażanie poleceń, potrzeb, zapytań oraz wszelkich uwag i argumentów podczas dyskusji.

Dzięki rozwinięciu tych kompetencji łatwiej będzie Wam również zrozumieć intencje drugiej osoby. Jeśli połączycie te elementy z technikami aktywnego słuchania i asertywnością, możecie spodziewać się rzadziej występujących nieporozumień i konfliktów Co więcej, dbałość o dobór słownictwa pozwoli na tworzenie atmosfery zaufania i wzajemnego szacunku.

prezentacja projektu

3. Pewność siebie

Umiejętność dokładnego formułowania myśli, sądów i argumentów sprawi, że zwiększy się Wasza pewność siebie podczas spotkań biznesowych i negocjacji, co z pewnością będzie widać. Ta cecha przyda się w czasie prezentacji nowego produktu lub usługi. Sprawne wysławianie się wywoła pozytywne wrażenie u odbiorców i umocni Wasz wizerunek jako osoby kompetentnej.

4. Oszczędność czasu

Znajomość zasad poprawnej polszczyzny uchroni Was przed błędami ortograficznymi, stylistycznymi, frazeologicznymi i tymi związanymi z odmianą nazw pospolitych oraz nazw własnych, które sprawiają największe trudności. Skutkiem tego jest duża oszczędność czasu podczas tworzenia prezentacji, prowadzenia korespondencji z klientami, nie wspominając o tworzeniu treści marketingowych.

mężczyzna podczas prezentacji biznesowej

Jak zwiększyć swoje kompetencje językowe?

Pomoże Wam w tym regularne czytanie książek i jakościowych artykułów prasowych, a także treści naukowych. Słuchanie programów radiowych i podcastów realizowanych przez osoby posługujące się staranną polszczyzną wesprze rozwój w tym obszarze.

Oprócz tego, warto sięgać po publikacje poświęcone zagadnieniom najczęściej popełnianych błędów. Nie wzbraniajcie się przed poradnikami oraz słownikami, których jest bardzo wiele na rynku. Autorami, których możemy polecić są autorytety wśród językoznawców: Mirosław Bańko, Jerzy Bralczyk, Witold Doroszewski, Agata Hącia, Katarzyna Kłosińska, Maciej Malinowski, Andrzej Markowski i Jan Miodek.

konferencja biznesowa

Poza tym, nie zapominajcie o możliwościach online. W bezpłatnym dostępie jest Słownik języka polskiego PWN, gdzie znajduje się również podstrona z zebranymi zasadami pisowni polskiej. W tym miejscu w sieci odnajdziecie także poradnię językową oraz jej odpowiedzi na pytania internautów, z których wiele można się dowiedzieć. Jeśli nie znajdziecie nigdzie odpowiedzi na nurtujące Was kwestie językowe, możecie skorzystać z formularza składania zapytań.

Równie wygodnym internetowym źródłem wiedzy jest Wielki słownik języka polskiego, gdzie znajdziecie hasła pojedynczych słów, jak również związków frazeologicznych wraz z przykładami użycia w zdaniu. Najlepszym słownikiem internetowym, który rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące odmiany wszystkich części mowy, nawet nazw własnych, jest Słownik gramatyczny języka polskiego.

Dzień Języka Ojczystego

To międzynarodowe święto obchodzimy 21 lutego. Zostało ustanowione 17 listopada 1999 roku przez UNESCO. Jego założeniem jest ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Zachęcamy do dbałości o polszczyznę nie tylko tego dnia, ale przez cały rok, w każdej przestrzeni, a szczególnie tej biznesowej, by wprowadzać do niej jakościowe i merytoryczne dyskusje.

Jeśli zależy Wam na kreowaniu wizerunku profesjonalisty i silnej marce osobistej, polecamy zwracać uwagę na ortografię i poprawne struktury gramatyczne, a także kulturę języka. Dzięki temu zostaniecie docenieni przez środowiska wysoko wykształcone, a także przez media.

Komentarze (0)

zostaw komentarz

przesuń, aby odblokować

odblokowano